Wednesday, November 2, 2011

Counter-Strike Condition Zero Kis Edition – Hình cực đẹp, bắn cực hay !

Counter-Strike: Condition Zero Kis Edition (CSCZKE) được làm dựa trên game Counter-Strike: Condition Zero 1.9 nhưng có sửa đổi đáng kể về đồ họa, âm thanh và một phần AI (artificial intelligence) của Bot (Computer controlled player – thành viên tự động).

Counter Strike Condition Zero Kis EditionDOWNLOAD/ TẢI VỀ

Tải về cho chung vào 1 thư mục, chỉ cần giải nén CSCZKE.zip rùi chạy setup để cài đặt

No comments:

Post a Comment